BLUE-hanke

BLUE – Vesistömatkailun digitaaliset palvelukonseptit -hanke on osa Sipilän hallituksen Sinisen biotalouden kärkihanketta. 

Haaga-Helia amk:n koordinoimassa BLUE-hankkeessa kootaan, kehitetään ja kokeillaan:

  • Kootaan yhteen kolmen matkailullisesti relevantin vesialueen (Helsingin seudun Urban Nature -saaristo,  Järvi-Suomi ja Turun saaristo) matkailupalvelutarjonta +  avoimen paikkatiedon tarjoajat + Augmented Reality (AR, lisätty todellisuus) palvelutarjoajafirmat.

  • Kehitellään joukko vesistömatkailuyrityksille hyödyllisiä, avointa dataa hyödyntäviä AR-palveluita nopean protoilun menetelmillä yhdessä maailman huippuosaajien kanssa.
  • Kokeillaan oikeilla asiakkailla uusia palveluita. Tämä voi olla vaikkapa saaren historian muuttaminen eläväksi, veneilyreitin varren matkailupalveluiden esittelemistä virtuaalisesti keinoälyn avulla.

BLUE:n tavoitteena on tuottaa 6–12 vesistöjen parempaan matkailulliseen hyödyntämiseen tähtäävää uutta, avoimen datan hyödyntämiseen, AR/VR-teknologioihin sekä toimialarajat ylittävään osaamiseen perustuvaa palvelukonseptia kolmella kohdealueella.

BLUE haluaa törmäyttää palveluntarjoajia (matkailu + AR/VR + open data), edesauttaa verkostoitumista, ja luoda kohdealueille vireän digitaalisten matkailupalveluiden kehittäjäekosysteemin. Näin tehdään suomalaisesta matkailuelinkeinosta edelläkävijä AR/VR-sovellusten käyttöönotossa ja kehittämisessä.

BLUE-hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) ja Haaga-Helia amk (HH) sekä mahdollisesti myöhemmät uudet rahoittajat.

Lue lisää Sipilän hallituksen Sinisen biotalouden kärkihankkeista täältä.

 

Comments are closed