BLUE-tiimi

BLUE-hanketta toteuttaa joukko Haaga-Helia amk:n sekä VTT:n että Manchester Metropolitan Universityn ja hollantilaisen NHTV Breda -korkeakoulun asiantuntijoita.

KTT Teemu Moilanen (projektinjohto, matkailukehitys, palvelumuotoilu, brändi) on Service Design Networkin akkreditoima palvelumuotoilija ja yksi maailman johtavista paikan brändin rakentamisen asiantuntijoista. Hän on toiminut asiantuntijana Euroopan Parlamentin, Jorma Ollilan johtaman Suomen maabrändivaltuuskunnan, ulkoasianministeriön, Matkailun edistämiskeskuksen ja FinPron brändihankkeissa sekä useiden maiden hallitusten kouluttajana. Moilasella on 19 vuoden ja yli sadan projektin kokemus palveluliiketoiminnan kehittämisestä. Viime vuosina Moilanen on osallistunut noin 70 palvelumuotoiluprojektiin lentoyhtiöistä hotelliketjuihin ja vierailukohteista museoihin.

Kristian Sievers, Helsinki Urban Nature saaristoalueen  yhteyshenkilö (elämysliiketoiminta, palvelumuotoilu) on koulutukseltaan restonomi (AMK) ja Master of Science. Sievers on toiminut matkailualan kehitysorganisaatioissa ja vastannut Haaga-Helia amk:n matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmasta. Hänen erikoisosaamistaan on matkailualan liiketoiminta ja tuotteistaminen sekä matkailutuotteiden hinnoitteluun liittyvät mallit. Hän on kokenut ja innostava työpajojen ja innovaatiotuokioiden vetäjä. Sievers on myös LEO Finlandin sertifioima elämyskouluttaja.

Leena Grönroos, Järvi-Suomen yhteyshenkilö, on filosofian maisteri, jolla on pitkä kokemus matkailun kehittämisestä Haaga­‐Helia amk:n matkailun liikkeenjohdon lehtorina sekä projektitehtävissä. Grönroosin ominta alaa on matkailukohteen kehittäminen kestävän kehityksen periaatteilla. Tätä työtä hän on tehnyt esimerkiksi Suomenlinnassa yhteistyössä Suomenlinnan hoitokunnan ja yritysten kanssa yli kymmenen vuoden ajan. BLUE-projektin ohella hän tekee kansainvälistä yhteistyöprojektia kestävän matkailun edistämiseksi Thaimaassa ja Vietnamissa.

Pasi Tuominen, Turun saariston yhteyshenkilö, (matkailukehitys, AR/VR) on moninkertaisesti palkittu hospitality-alan ammattilainen ja tutkija. Monipuolisen työrupeaman jälkeen ravintola- ja hotellialalla sekä ketjutoiminnassa hän on erikoistunut tutkimustyössään immersiivisiin tilaratkaisuihin ja image mapping -menetelmään. Tuomisen vetämä multisensorinen The Box -hanke palkittiin vuoden innovaationa AromiPRO-gaalassa 1/2018.

Professori Charles Woodward (AR/VR) on työskennellyt VTT:llä vuodesta 2004 tutkimusprofessorina multimediateknologian alalla sekä vuodesta 2010 lisätyn ja virtuaalitodellisuuden alalla. Woodward on vetovastuussa AR-alan projektitoiminnasta VTT:n Otaniemen yksikössä, jossa alan tutkimusta on harjoitettu jo 15 vuoden ajan. Woodward nauttii laajaa kansainvälistä mainetta lisätyn todellisuuden alan pioneerina. Hänellä on yli 25 vuoden johtamiskokemus 3D CADiin, tietokonegrafiikkaan ja lisättyyn todellisuuteen liittyvistä projekteista, tutkimuksesta ja tuotekehityksestä.

Dr. Timothy Jung (AR/VR) on Manchester Metropolitan Universityn laajennetun ja virtuaalisen todellisuuden keskuksen johtaja. Hän on ollut mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä AR/VR-tutkimushankkeissa. Hänen  tutkimuksensa keskittyy mobiiliin ja päälle puettavaan lisättyyn todellisuuteen ja virtuaalitodellisuuteen, tehostettuun vähittäiskaupan kokemukseen, esineiden internettiin (IoT), kulttuuriperinnön moniaistiseen kokemiseen sekä älykkään kaupungin ja matkailun sovelluksiin. Hän on kansainvälisen Journal of Applied Augmented and Virtual Reality -julkaisun päätoimittaja. Timothy Jungilla (PhD) on pitkä kokemus matkailualasta ja erityisesti matkailun sähköisestä markkinoinnista.

Dai-In Danny Han (elämyssuunnittelija, AR)

Dr. Dai-In Danny Han (elämyssuunnittelija, AR) työskentelee tutkijana mobiilin laajennetun todellisuuden käyttäjäkokemusohjelmassa NHTV Bredan ammattikorkeakoulussa. Hänellä on tohtorintutkinto mobiilin laajennetun todellisuuden sovellusten suunnittelussa. Hän on johtanut tutkimusta Dublin AR -hankkeessa yhteistyössä Manchester Metropolitan Universityn (MMU), Dublinin teknillisen instituutin (DIT) ja Dublin City Councilin (DCC) kanssa ja  tutkinut käyttäjäkokemusta mobiilin laajennetun todellisuuden ja Google-lasien avulla Manchesterissa. Tällä hetkellä hän on aktiivisesti mukana tutkimuksessa, joka liittyy AR/VR-kokemusten suunnitteluun, hallintaan ja mittaamiseen NHTV:n Bredan amk:ssa.

Dr. Ari Alamäki (matkailun digipalvelut, AR) toimii yliopettajana ja tutkijana Haaga-Heliassa, jossa hänen alueenaan ovat digitaalisten palveluiden kehittäminen ja asiakkaiden käyttäytymisen tutkiminen digitaalisessa kontekstissa. Hänen TKI-projektejaan ovat mm. Virtuaaliluonto (2016-2019), Mobile Services for Tourism (2012-2015) ja Big Data Big Business (2017-2019).  Ennen akateemista uraa Alamäki toimi 12 vuotta yritysmaailmassa johtavana konsulttina Tieto Oyj:ssä.

Dr. Mario Passos Ascencao (elämys, palvelumuotoilu) on kansainvälisesti arvostettu elämystutkija, joka on johtanut Experience & welness koulutusohjelmaa Haaga-Heliassa. Hän on akkreditoitu elämyskouluttaja, ja on toteuttanut lukuisia palvelutuotteiden elämyksellisyyden kehittämiseen tähtääviä projekteja. Passos Ascencao vierailee jatkuvasti yliopistoissa ja korkeakouluissa Euroopassa ja Etelä-Amerikassa luennoimassa sekä toimimassa elämyksellisyyden ja elämysteollisuuden asiantuntijana.

Dr. Amir Dirin (käytettävyys, AR, koneoppiminen) on tietotekniikan lehtori ja tutkija Haaga-Heliassa, jonka opetusalana ovat ohjelmistotekniikkaan liittyvät kurssit. Dirinin erikoisalaa ovat mobiilioppiminen, laajennettu todellisuus, koneoppiminen (Machine Learning) ja kasvojen tunnistus (Facial Recognitions). Dirinillä on yli 15 vuotta akateemista työkokemusta, jonka lisäksi hän ollut eri tehtävissä mm. Nokialla, IBM:llä ja Soneralla.

KTM Tommi Immonen, (AR/VR, sähköinen markkinointi) on toiminut markkinointitehtävissä liike-elämän palveluksessa ja siirtynyt lehtoriksi kymmenen vuotta sitten, opettaen sähköistä liiketoimintaa restonomi-opiskelijoille. Hänen mielenkiintonsa kohdistuu uusimman teknologian hyödyntämiseen matkailutoimialalla. Hän jatkaa itsensä kehittämistä jatko-opiskelijana Aalto-yliopistossa, keskittyen virtuaalitodellisuuden tuomiin mahdollisuuksiin.

Riina Latvala Restonomi (YAMK), osallistuu BLUE-hankkeeseen tutkijan sekä projektikoordinaattorin roolissa. Latvalan tausta on matkailualalla ja asiakaskokemuksen luomisessa. Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti luksuselämykset, niiden kehittäminen ja tuottaminen. Hän valmistelee palvelun tuotekehitystä käsittelevää väitöskirjaansa Itä-Suomen Yliopiston kauppatieteelliseen ja kuuluu yliopiston Tourism Business -tutkimusryhmään.

YTM, Restonomi (AMK)  Eeva Puhakainen (BLUE-projektiviestintä) on yhdistänyt Haaga-Helian lehtorina kaksi intohimoaan: tiedon ja ruokamatkailun. Puhakaisella on yli 20-vuotinen kokemus matkailu- ja ruoka-alan journalismista, markkinointiviestinnästä ja bloggaamisesta. Tätä nykyä hän opettaa Haaga-Helia amk:ssa muun muassa johtamisviestintää ja toimii hankkeissa. Ole Puhakaiseen yhteydessä, kun haluat lisätietoa tai kuvamateriaalia BLUE-hankkeesta.  eeva.puhakainen (a) haaga-helia.fi / 040 488 7166.

Comments are closed