Ajankohtaista

Bengtskär lighthouse, VF

Yleinen Palvelumuotoilu

Tutkimusmatka-podcastsarjassa esitellään Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Elämys- ja hyvinvointitalouden yksikön tutkimus- ja kehityshankkeita. Keskustelemme asiantuntijoiden kanssa matkailun ja ruuan polttavimmista ilmiöistä. Tässä jaksossa tutustumme BLUE-hankkeeseen, teemana matkailuelämyksiä veden ja digitaalisuuden äärellä. Lue lisää

konsepti Konseptikuvaus Palvelumuotoilu AR

Tällä kertaa avaamme BLUEssa kehitettyä ja palvelumuotoiltua digitaalista palvelukonseptia, joka perustui lisättyyn todellisuuteen tavoitteena täydentää J.L. Runebergin Helsinki-Porvoo reitillä jo valmiina olevaa uniikkia Glopasin ääniopastusta. Syntyneen konseptin avulla laivamatkan opastusta elävöitettiin lisätyn todellisuuden avulla. Tarinallisuuden ja lisätyn todellisuuden kautta historialliset tapahtumat reitin varrella tuotiin risteilytuotteeseen antamaan asiakkaalle lisäarvoa, sillä tarinallistaminen on tänä päivänä yksi elämyksellisyyden avaintekijöistä. Asiakkaat haluavat kuulla hyvin kerrottuja tarinoita, jotka elävöittävät matkaa. Tarinalla tulee olla juoni, johon voidaan liittää erilaista sisältöä reitin eri kohdissa ja paikoissa. Lue lisää

AR konsepti Konseptikuvaus Yleinen Palvelumuotoilu

Helsingin linnoitus- ja sotilassaarten vesissä on suuri joukko hylkyjä, erilaisia salmien sulkupatoja, kesken jääneitä hankkeita ja muita ihmisen tuottamia rakenteita ja jälkiä, jotka liittyvät menneeseen aikaan ja Itämeren historiaan. Niillä kaikilla on tarina, historia ja fyysinen olomuoto, jotka voi AR-teknologian avulla kokea poikkeuksellisella tavalla. Linnoitussaarten vesistä on myös poistunut rakenteita tai toimintoja, jotka AR:n avulla olisivat palautettavissa paikoilleen, saariston menneisyyttä valottamaan. Helsingin aluevedet ovat biologinen ja fysikaalinen ympäristö, joka elää vuodenaikojen vaihteluiden mukaan. Helsingin vesissä ui silakoita, hylkeitä, merimetsoja ja korvameduusoja. Vedenpintaa rikkovat selkälokit ja merikotkat. Tämä vedenalainen todellisuus, kokonainen maailma, jää pinnan alle, kokemuspiirimme ulkopuolelle. Vedenalaisen ympäristön kohteet ja eliöt muodostavat näkymättömän, mutta valtavan kiinnostavan kokonaisuuden. Tässä tapauksessa AR poistaa ihmisen kyvyttömyyden nähdä ja kokea vedenalainen maailma. Sea View:n keskeinen elämys ja oivallus syntyy tästä ja nyt tutustumme palvelumuotoilutiimin omin sanoin juuri tähän konseptiin. Lue lisää

konsepti Konseptikuvaus Palvelumuotoilu Co-creation workshop

Tänään tutustumme palvelumuotoilutiimin omin sanoin Metsähallitukselle yhteistyössä Visit Tampereen ja Ekokumppaneiden kanssa tehtyyn Naturescope-palvelumuotoilukonseptiin ja avaamme konseptin sisältöä, jotta jokainen pystyy halutessaan monistamaan konseptin omaan toimintaansa. Jos kaipaat lisää tietoa konseptista tai joku jää osa siitä jää askarruttamaan, ota reippaasti yhteyttä BLUE-tiimiin lab8@haaga-helia.fi. Lue lisää

AR Palvelumuotoilu Konseptikuvaus konsepti

BLUE projekti pyrkii tuottamaan erialaisia digitaalisia palvelukonsepteja vesistömatkailun käyttöön ja tehdä Suomesta lisätyn todellisuuden edelläkävijä matkailun toimialalla. Hankkeessa tuotettujen konseptien tavoitteena on olla mahdollisimman helposti monistettavissa moneen käyttöön. Tänään paneudumme palvelumuotoilutiimin omin sanoin Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:lle tehtyyn konseptiin, jonka tavoitteena on käyttäjille lisäarvoa tuottava AR-teknologiaa (augmented reality) hyödyntävä palvelukonsepti, joka lisää Tahkon patikointireittien tunnettavuutta ja houkutella tiettyjä kohderyhmiä ja sen myötä välillisesti kasvattaa alueen palvelujen myyntiä. Konsepti luotiin Tahkon Huutavanholman reitille ja esittelemme nyt uudenlaisen AR-teknologiaa soveltavan konseptin sekä tärkeimmät löydökset, joiden perusteella konsepti on luotu. Lue lisää

AR Palvelumuotoilu Nopea protoilu Konseptikuvaus

BLUE-hankkeen tarkoituksena on tuottaa vesistöjen parempaan matkailulliseen hyödyntämiseen tähtäävää uutta, avoimen datan, AR/VR-teknologioihin sekä toimialarajat ylittävään osaamiseen perustuvaa palvelukonseptia kolmella vesistöalueella. Syyskuussa hehkutimme jo käytäntöön vietyä Imatrankosken virtuaalista koskikierrosta. Tällä kertaa avaamme Suomenlinnan hoitokunnalle tehtyä konseptia palvelumuotoiluryhmän omin sanoin. Jokainen BLUE-hankkeessa ideoitu ja palvelumuotoiltu konsepti on mallinnettavissa omaan toimintaan vapaasti, sillä tavoitteenamme on tehdä suomalaisesta matkailuelinkeinosta edelläkävijä AR/VR-sovellusten käyttöönotossa ja kehittämisessä. Jos siis kaipaat jostakin BLUEssa ideoidusta konseptista tarkempaa tietoa, ota reippaasti yhteyttä lab8@haaga-helia.fi. Lue lisää

Palvelumuotoilu AR Yleinen

Imatran tunnetuin nähtävyys 1700 luvulta lähtien on Imatran koski, jota juoksutetaan patoluukuista kesäiltaisin. Kuohuvaa koskea säestetään musiikilla ja tapahtumaa kutsutaan Koskinäytökseksi. Kosken partaalla on myös satulinnamainen Valtionhotelli ja kosken valjastanut Fortumin (entinen Imatran Voima) voimalaitos, joka valmistuessaan vuonna 1929 oli Suomen suurin vesivoiman tuottaja. Suomen ensimmäinen luonnonsuojelualue (vuodesta 1842), Kruununpuisto, sijaitsee kosken ja voimalaitoksen välisellä alueella. Alue on myös merkittävä geologinen alue ja kulttuurimaisema. Lue lisää

Co-creation workshop Palvelumuotoilu Nopea protoilu

BLUEn tavoitteena on kehittää vesistömatkailuun uusia digitaalisia palvelukonsepteja, jotka ovat monistettavissa monen yrityksen ja organisaation käyttöön. Projektin tavoitteena on vauhdittaa vesistöihin perustuvaa matkailua, jotta on tehdä suomalaisesta matkailuelinkeinosta edelläkävijä AR/VR -sovellusten käyttöönotossa ja kehittämisessä. Lue lisää

Co-creation workshop Palvelumuotoilu

Tampereen co-creation workshopissa oli eri alan osaajia paikalla ja innostunut tunnelma alusta alkaen. Päivä noudatteli aikaisempien työpajojen tuttua kaavaa, jossa VTT:n Charles Woodward johdatteli lisätyn todellisuuden maailmaan ja Pasi Tuominen esitteli Sara Tamsaaren presentaation pohjalta avoimen datan käyttömahdollisuuksia. Avoimen datan hyödyntämisestä kertoi myös City Nomadin Merja Taipaleenmäki, joka esimerkkien avulla avasi avoimen datan käyttökokemuksia sekä mahdollisuuksia heidän tuotteissaan. Lue lisää

AR Co-creation workshop Yleinen Palvelumuotoilu parhaat käytänteet

BLUE - Vesistömatkailun digitaaliset palvelukonseptit -hanke saapuu Tampereelle 6.3.2019. Työpaja tarjoaa oivallisen tilaisuuden lähteä rakentamaan oman yrityksen tai organisaation tarpeisiin räätälöityä digitaalista matkailupalvelua vahvan ammattilaisosaamisen turvin. Työpajan tarkoituksena on esitellä parhaita käytänteitä maailmalta, yhteiskehittää uusia digitaalisia palvelukonseptiaihioita sekä verkostoitua yli toimialarajojen. BLUE:ssa ideoidaan digitaalisia vesistömatkailupalveluita yhteistyössä avoimen datan, AR/VR-teknologian ja matkailuyritysten ammattilaisten kesken. Työpajaan osallistuminen on maksutonta. Ilmoittaudu mukaan 6.3.2019 Galleria Nottbeckissa klo 9-16 järjestettävään työpajaan tästä. Lue lisää