BLUE co-creation

BLUEssa on päästy käytännön toimintaan ja ideoista muotoillaan nyt uusia digitaalisia palvelukonsepteja

Co-creation workshop Palvelumuotoilu

BLUE on hallituksen kärkihanke, jonka tarkoituksena on tuottaa 6–12 vesistöjen parempaan matkailulliseen hyödyntämiseen tähtäävää uutta, avoimen datan, AR/VR-teknologioihin sekä toimialarajat ylittävään osaamiseen perustuvaa palvelukonseptia kolmella vesistöalueella. Kahdella näistä alueista, Turun saaristossa ja Järvi-Suomessa, BLUE käynnistyi konkreettisesti jo elokuun lopussa co-creation työpajojen merkeissä.

Näissä työpajoissa esiteltiin muun muassa tämän hetken AR ja VR sovelluksia, mitä avoin data tarkoittaa ja esimerkkejä sen käyttämisestä Suomessa sekä mitä kaikkea maailmalla on tehty ARn, avoimen datan ja matkailuyritysten yhteistyössä. Lisäksi työpajoissa ideoitiin alueen AR-osaajien, avoimen datan taitajien ja matkailuyritysten yhteistyössä useita sellaisia sovellusaihioita, jotka hyödyttäisivät juuri kyseisiä yrityksiä/organisaatioita. Nämä ideat pitivät sisällään ehdotuksia aina Turun Aurajoen rannan pelillistämisestä kummitustarinoiden kautta, Viikinkeihin tai Saimaan norpan kanssa otettavaan selfieen. Päivät pitivät sisällään siis positiivista pöhinää sekä hyviä eri alojen kohtaamisia.

Syyskuun puolivälissä osaa näistä työpajoissa ideoiduista sovellusaihioista ryhdyttiin työstämään seuraavalle tasolle ja käyttäjäystävällisemmäksi Haaga-Helian sekä hankkeen partnereiden palvelumuotoilun ja tarinallistamisen osaajien kautta. Ne co-creationiin osallistuneet yritykset, jotka ilmaisivat kiinnostuksen lähteä mukaan kehittämään juuri tiettyä ideoimaansa sovellusta, ovat mukana palvelumuotoilijoiden tukena neuvonantajien roolissa syksyn aikana juuri sen verran kuin ovat valmiita uhraamaan omaa aikaansa. Tämän neuvonantajaroolin tarkoituksena on pitää huolta siitä, että ideat palvelevat juuri kyseistä aluetta tai että idea on monistettavissa usean alueen tai yrityksen käyttöön. Palvelumuotoilijoiden konseptit valmistuvat alkuvuoteen 2019 mennessä. Ensi keväänä kaiken yhteistyön tuloksena on jo kehittyneempiä versioita nyt ideoiduista aihioista ja silloin järjestetään alueilla uudet co-creation workshopit. Eri projektien etenemistä voit seurata BLUEn nettisivuilta, kunhan saamme niitä työstettyä hieman syvällisemmin.

Helsingissä tämä sama on siis edessä 15.11.2018 Suomenlinnan Pajasalissa klo 9-16. Mukaan on ilmoittautunut jo niin matkailuyrittäjiä, kuin avoimen datan ja ARn taitureita. Päivän tavoitteena on ideoida sellaisia AR ja avointa dataa hyödyntäviä sovelluksia, joista voisi olla hyötyä juuri sinun yrityksellesi ja asiakkaillesi, on se sitten uuden myyntikanavan löytämistä, jonkun tuotteen näkyväksi tekemistä tai historian siipien havinan tuomista esille. Ideoita saa vapaasti päivän aikana heittää ja ainakin jo käynnistyneissä työpajoissa niitä syntyi alueille jo useita. Lisäksi päivä tarjoaa hyvät mahdollisuudet verkostoitua uusien ihmisten ja osaajien kanssa. Hanke on rahoitettu Maa- ja metsätalousministeriön sekä Haaga-Helian tuella, joten hanke on osallistuville yrityksille maksuton. Tarkoituksena on synnyttää yhteistä hyvää, joka veisi Suomea sekä matkailuyrityksiä kohti edelläkävijyyttä AR/VR -sovellusten käyttöönotossa ja kehittämisessä. Ilmoittaudu mukaan Helsingin työpajaan tästä.

Seuraava Miten vesistömatkailussa voidaan hyödyntää lisättyä todellisuutta?