Julia Kivelä

Lisäarvoa risteilytuotteeseen lisätyllä todellisuudella

konsepti Konseptikuvaus Palvelumuotoilu AR

Tällä kertaa avaamme BLUEssa kehitettyä ja palvelumuotoiltua digitaalista palvelukonseptia, joka perustui lisättyyn todellisuuteen tavoitteena täydentää J.L. Runebergin Helsinki-Porvoo reitillä jo valmiina olevaa uniikkia Glopasin ääniopastusta. Syntyneen konseptin avulla laivamatkan opastusta elävöitettiin lisätyn todellisuuden avulla. Tarinallisuuden ja lisätyn todellisuuden kautta historialliset tapahtumat reitin varrella tuotiin risteilytuotteeseen antamaan asiakkaalle lisäarvoa, sillä tarinallistaminen on tänä päivänä yksi elämyksellisyyden avaintekijöistä. Asiakkaat haluavat kuulla hyvin kerrottuja tarinoita, jotka elävöittävät matkaa. Tarinalla tulee olla juoni, johon voidaan liittää erilaista sisältöä reitin eri kohdissa ja paikoissa.

J.L. Runebergin reitin kohdalla palvelumuotoilutiimin käyttäjillä suorittamien haastattelujen pohjalta kyseiselle reitille koettiin arvokkaaksi historiallinen sisältö alueesta ja sen merkkihenkilöistä. Haastatelluista asiakkaista suurin osa halusi lisää tietoa reitin historiasta ja miten se on kehittynyt nykyiseen tilaansa. Haastatellut toivoivat tarinan pitävän sisällään historiaa matkan eri paikoista, luontoon liittyviä asioita ja nykypäivään sijoittuvia faktoja. Samoin asiakkaat halusivat saavuttaessa Porvooseen tai Helsinkiin kuulla tärkeimmistä nähtävyyksistä kaupungeissa. He olivat niin ikään kiinnostuneita yhteistyökumppaneiden tarjouksista. Tätä tarvetta voidaan suhteellisen helposti toteuttaa syntyneen konseptin ja lisätyn todellisuuden keinoin. Tämän haasteen pohjalta palvelumuotoiluryhmä toteutti esimerkkinä neljä (Edelfelt -Haikko, liikkuvat laivat, Hamari ennen ja nyt sekä soutelevat miehet) lisätyn todellisuuden kautta tuotettua sisältöä reitille. Ne toivat audio-opastukseen yllätyksellisyyttä ja tarinallisuutta sekä lisää uutta teknistä innovatiivisuutta.

Sisällön lisäksi palvelumuotoilutiimi totesi syntyneessä konseptissaan, että asiakkaan kannalta on oleellista, että lisätyn todellisuuden sovellus on toteutettu ammattimaisesti. On siis hyvä ottaa huomioon seuraavia asioita vastaavanlaista lisätyn todellisuuden konseptia suunniteltaessa. Äänenä on hyvä käyttää puhenäyttelijän ääntä ja eri kieliversioissa äidinkieltään puhuvia näyttelijöitä. Niin ikään lisättyyn todellisuuteen käytettävien kuvien ja muun materiaalin tulee olla laadukkaita. Sijaintikartta lisätyn todellisuuden kohteista tulee tehdä selkeäksi ja kohdenumerointi loogiseksi. Samoin meno- ja paluumatkat tulee erottaa toisistaan eri värillä, jotta seuraaminen on käyttäjälle helppoa. Sovelluksen tulee antaa merkkiääni lähestyttäessä uutta kohdetta, jotta asiakkaan ei tarvitse koko aikaa seurata puhelintaan. Lisäksi edellisen kohteen loppuessa on hyvä antaa arvio, milloin laiva saapuu seuraavaan kohteeseen. Tällöin asiakas voi hyödyntää ajan esimerkiksi ruokailuun tai seurusteluun rauhassa. Asiakkaiden käytössä oleva laivan oma wifi-yhteys olisi suositeltavaa, koska kaikki operaattorit eivät toimi välttämättä vesistöreittien varrella moitteettomasti. Tämä voi vaikeuttaa lisätyn todellisuuden sovelluksen käyttöä ja saada aikaan mahdollista mielipahaa asiakkaiden keskuudessa. Toinen tekniikkaan liittyvä huomio on lisätä laitteiden latauspisteitä laivalle, sillä lisätyn todellisuuden sovellus voi viedä akun virtaa. Huomattavaa kuitenkin on, että tarinallinen lisätyn todellisuuden sovellus luo kilpailuetua palveluntuottajalle sekä lisäarvoa risteilytuotteeseen, joka toisaalta nostaa asiakastyytyväisyyttä ja mahdollisesti kasvattaa myyntiä.

Käyttäjien kannalta lisätyn todellisuuden konseptissa tulisi siis huomioida mm. seuraavia asioita:

Asiakkaan näkökulmasta:

  • Sovellus on teknisesti varma ja mukava asiakkaalle käyttää
  • Reitin suunnan huomioiminen opastuksessa
  • Tarinallisuus ja teema

Palveluntuottajan näkökulmasta

  • Nopea ja helppo sisällön päivitys
  • Mahdollisuus verkostoitumiseen muiden matkailupalveluiden tuottajien kanssa

Jos kaipaat lisätietoja tästä konseptista, ota yhteyttä lab8@haaga-helia.fi

Seuraava Sea View - Helsingin edustan lähisaarten vedenalaisen ympäristön kohteiden tuominen ihmisten ulottuville - konsepti