Julia Kivelä

MITÄ BLUE:n KAUTTA VOI SYNTYÄ? – Esimerkkejä parhaista käytänteistä, kun AR, avoin data sekä yritykset törmäytetään

Yleinen Co-creation workshop Best Practices

Maailmalta erilaisia AR- teknologiaa ja avointa dataa hyödyntäviä palveluita löytyy jo jonkin verran. Hankkeessa mukana olevan Manchester Metropolitan Universityn Augmented Reality HUBin johtajan Timothy Jungin tieteellisten tutkimusten mukaan teknologia tuottaa merkittäviä hyötyjä niin asiakaskokemuksen parantamisessa kuin organisaation tuotantoprosesseissa. Jung tutki AR/VR teknologioiden tuottamia matkailullisia hyötyjä ja käyttöönoton esteitä museokontekstissa. Näiden tutkimusten tulosten perusteella AR/VR teknologian käyttö nostaa asiakastyytyväisyyttä, auttaa säilyttämään historiaa, luo positiivista word-of mouthia, houkuttelee uusia kävijöitä ja parantaa oppimiskokemusta. Suurten koettujen hyötyjen vastapainona tutkimuksissa on havaittu, että pienet organisaatiot usein pelkäävät investoida AR/VR teknologiaa ilman proof of conceptia. BLUEn kautta erityisesti tämä pienten organisaatioiden koettu riski pienenee.

Mitä BLUE voisi siis käytännössä synnyttää?

Matkailuelinkeino on lupaava sovellusalue AR:lle ja avoimelle datalle, sillä käyttäjä on usein tutun elinpiirinsä ulkopuolella, jossa hänellä on erityisen paljon ympäristöönsä liittyviä tietotarpeita. Toki erilaiset palvelusovellukset hyödyttävät myös paikallisväestöä ja toimivat markkinointikanavana yrityksille.

Esimerkkinä maailmalta löytyy BBC:n lisätyn todellisuuden Civilisations-applikaatio. Tämä ”Sivilisaatio-sovellus” yhdistää useat eri museot virtuaalisiksi näyttelyiksi, joiden kautta ihmiset voivat tutustua historiaan sekä sivilisaatioiden kehittymiseen. Applikaatio yhdistääkin taiteen ja kulttuurin eri puolilta maailmaa käyttäjilleen. Sovelluksen käyttäjät voivat tutustua mm. renessanssin mestarillisiin taideteoksiin pintaa syvemmältä tai vaikkapa tutkia muinaisen Egyptin salaisuuksia.

ViewRanger Skyline-sovellus puolestaan auttaa lisätyn todellisuuden ja avoimen datan avulla matkailijoita tutkimaan ympäristöään. Sovellus käyttää hyväkseen puhelimen tai tabletin kameraa ja merkitsee kuvaan lähimmät kaupungit, järvet, vuoret ja luonnonnähtävyydet. Sovellukseen on luotu myös ennalta suunniteltuja nähtävyysreittejä, jolloin sovellus lisää navigointinuolet näyttöön ja helpottaa käyttäjänsä liikkumista ympäristössään.

Lisättyä todellisuutta on käytetty myös markkinoinnin välineenä. Vuonna 2011 National Geographic järjesti Unkarissa kolmessa eri kauppakeskuksessa AR esityksen, jonka avulla tuhannet ihmiset saivat tutustua siihen sisältöön, jota National Geographic tuottaa aina delfiineistä, leopardeihin sekä sääilmiöistä ja astronautteihin. Käytännössä kauppakeskukseen asennettiin iso digitaalinen näyttö ja kamera sekä AR-merkki lattiaan. Kun ihmiset astuivat merkin päälle, sisältö heräsi eloon isossa ruudussa heidän edessään ja sai aikaan ilahtuneisuutta kaikissa ikäluokissa.

Nämä olivat vain muutamia esimerkkejä siitä, kuinka AR-teknologiaa ja avointa dataa on hyödynnetty maailmalla. Saat lisää tietoa esimerkeistä maailmalla sekä tutustumaan jo Suomessa käytössä oleviin sovelluksiin co-creation workshopeissa Turussa 21.8 sekä Järvi-Suomessa 23.8. Helsingin päivä on siirretty alkuperäisestä aikataulusta elokuulta 15.11.2018 järjestettäväksi. Ennen kaikkea pääset kehittämään jotain uutta, joka voi hyödyntää myös sinun organisaatiotasi.

Tervetuloa mukaan!

Seuraava Mitä BLUE tarjoaa sinulle & organisaatiollesi?