Elina Sirparanta

Mitä BLUE tarjoaa sinulle & organisaatiollesi?

Palvelumuotoilu Yleinen

BLUE projektin tavoitteena on tuottaa 6-12 proof of concept tasoista, avaintoimijoiden ideoimaa ja palvelumuotoiluprojekteina hiottua lisätyn todellisuuden matkailupalvelukonseptia.

Palvelumuotoilu (PaMu) tarkoittaa syvällistä käyttäjäymmärrystä (haastatteluita, focusryhmiä, workshopeja, protoilua yms.), ja siihen perustuvaa suunnitteluprosessia joka varmistaa että ideoidulle konseptille todella on kysyntää, ja että se todella on Desireable, Functional & Profitable (=sellainen, jota käyttäjät aidosti haluavat käyttää, sellainen joka todella toimii eri osapuolien näkökulmasta ja sellainen, joka on liiketaloudellisesti kannattava). Yksittäinen PaMu-tiimi käyttää noin 500-700 työtuntia kuhunkin caseen.

  • Helpon tavan löytää partneriorganisaatioita kehittämään tulevaisuuden matkailupalveluita
  • 500-700 työtuntia palvelumuotoilua
  • Maailman huippuja konsulteiksi niin AR-teknologian, käytettävyystutkimuksen, tarinallistamisen ja palvelumuotoilun teemoista
  • Näkyvyyttä

Mitä BLUE tarjoaa yrityksellesi?

BLUE projektissa ovat mukana maailman huippua edustavat AR osaajat, tarinallistamisen osaajat ja palvelumuotoilijat. BLUE tarjoaa monenlaista tukea, ja tarkka muoto riippuu sekä ideasta että idean synnyttäneen yritysryppään osaamisista, että yritysten halukkuudesta/kyvystä panostaa henkilökuntansa aikaa tuotekehitykseen. Ideaalitilanteessa yritysryppäässä on matkailun, AR:n ja open datan osaamista. Jos näin ei ole, BLUE pyrkii tuottamaan puuttuvan osaamisen. Jos esimerkiksi matkailu ja open data toimijat ideoivat mahtavan konseptin, mutta siihen ei löydy sopivaa AR firmaa tekijäksi, BLUE karauttaa paikalle VTT:n & Manchester Metropolitan Universityn & Haaga-Helian AR osaajien kanssa. Osaamisista riippumatta 6-12 co-creation workshopissa muodostuvalle ”parhaalle” idealle tarjoamme PaMu tiimin, joka tekee heille veloituksetta duunia 500-700 tuntia. Edellisten lisäksi tarjoamme maailman huippuja konsulteiksi niin AR-teknologian, käytettävyystutkimuksen, tarinallistamisen ja palvelumuotoilun teemoista. BLUE on yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista ja pyrkii aktiivisesti tiedottamaan monikanavaisesti tapahtumista ja tuloksista. Organisaatiollesi tämä tarkoittaa vaivatonta tapaa saada näkyvyyttä.

Mitä osallistuminen edellyttää?

Kyky osallistua voi vaihdella yrityksestä toiseen, ja se on ihan ok. Jos intoa ja sitoutuneisuutta eli kommitmenttia on, mutta aikaa vain ei ole, kunkin casen ideoinut yritysrypäs toimii "tilaajana", jolle PaMu tiimi (vahvistettuna BLUEn teknisillä osaajilla) tekee projektin. Vähän kuin tilaisi tällaisen konsulttityönä palvelumuotoilutoimistolta. Riittää, että toimittaa suunnittelijoiden tarvitsemaa tietoa, vastailee kysymyksiin ja osallistuu muutamaan projektipalaveriin. Jos innon ja kommitmentin lisäksi on aikaa panostettavaksi, PaMu-tekeminen ja muu BLUEn tarjoama tuki räätälöidään niin että se mahdollisimman hyvin tukee yritysryppään tarpeita.

Entä tekijänoikeudet?

Julkisilla varoilla tuotettavat tulokset ovat julkisia, niin myös tässä projektissa tuotetut proof of concept-tason tuotokset. Toisaalta niitä tekemässä olleet yritykset ovat luonnollisesti vähintään puoli vuotta edellä, heillä on jo ensimmäinen matkailuyritys asiakkaana ja yrityksen itse omana työnään tekemiä asioita ei tietenkään kukaan vaadi julkisiksi.

Jos kysymyksiä herää, otathan reippaasti yhteyttä!

Lakeland Finland: Leena Grönroos, 040-4887187

Turku Archipelago: Pasi Tuominen, 040-4887536

Helsinki Urban Nature ja projektipäällikkö: Teemu Moilanen, 040-5107317

Seuraava Ilmoittaudu BLUE co-creation workshop tapahtumaan!