Visit Finland

TAMPEREEN CO-CREATION WORKSHOP LÄHENEE – ILMOITTAUDU MUKAAN!

AR Co-creation workshop Yleinen Palvelumuotoilu parhaat käytänteet

BLUE - Vesistömatkailun digitaaliset palvelukonseptit -hanke saapuu Tampereelle 6.3.2019. Työpaja tarjoaa oivallisen tilaisuuden lähteä rakentamaan oman yrityksen tai organisaation tarpeisiin räätälöityä digitaalista matkailupalvelua vahvan ammattilaisosaamisen turvin. Työpajan tarkoituksena on esitellä parhaita käytänteitä maailmalta, yhteiskehittää uusia digitaalisia palvelukonseptiaihioita sekä verkostoitua yli toimialarajojen. BLUE:ssa ideoidaan digitaalisia vesistömatkailupalveluita yhteistyössä avoimen datan, AR/VR-teknologian ja matkailuyritysten ammattilaisten kesken. Työpajaan osallistuminen on maksutonta. Ilmoittaudu mukaan 6.3.2019 Galleria Nottbeckissa klo 9-16 järjestettävään työpajaan tästä.

Miksi lähteä mukaan?

Digitaalisuus on yksi Business Finlandin keskeisistä tavoitteista ja se on voimakkaimpia muutostrendejä, joka vaikuttaa läpileikkaavasti kansantalouteen. Se muuttaa palvelujen tarjontaa sekä uudistaa prosesseja. Digitalisaatio on merkittävä tekijä Suomen talouden kehityksessä ja yritysten menestymisessä globaaleilla markkinoilla ja sen mahdollisuudet laajenevat koko ajan, sillä digitalisaatio mahdollistaa uusia verkostomaisia toimintatapoja. Sitran megatrendien mukaan virtuaali- ja lisätyn todellisuuden käyttö lisääntyy tulevaisuudessa ja markkinat kasvavat nopeasti. Virtuaalitodellisuudessa (VR) uppoudutaan täysin simuloituun maailmaan, kun taas lisätyssä todellisuudessa (AR) täydennetään nähtyä todellista ympäristöä. Nämä muokkaavat kokemusta eletystä ympäristöstä ja mahdollistavat uudenlaisia taitoja. Esimerkiksi erilainen viihde, matkustaminen ja kulttuurikokemukset voivat tulla mahdollisiksi aivan uudella tavalla virtuaali- ja lisätyn todellisuuden kautta. Tulevaisuuden kuluttaja toivookin palvelulta eräänlaista fiksuutta, jossa teknologia synnyttää laadultaan ja kiinnostavuudeltaan kilpailukykyisiä palveluita suoraan kuluttajalle. Näissä palveluissa käyttämisen vaivattomuus ja käyttäjän näkökulma korostuvat. Matkailupalveluiden kannalta AR eli lisätty todellisuus voi olla vaikkapa modernin ajan kertoja, jossa tarinat kerrotaan matkailijalle ilman ihmisen fyysistä läsnäoloa ja tuodaan siten lisäarvoa niin matkailijoille kuin alan yrittäjille.

Digitalisaatio voi kuulostaa pienen tai keskisuuren yrityksen korvaan isolta ja kalliilta harppaukselta, sillä kysymykseksi voi nousta, miten AR:n ympärille saadaan leivottua järkevä kustannusrakenne ja etenkin ansaintalogiikka? Tähän puolestaan voi vastata BLUE-hanke, joka on hallituksen sinisen biotalouden kärkihankkeita. Työpajoissa kehitetyistä aiheista valikoidaan case-konseptit jatkokehittelyä varten. Voit tutustua jo BLUEssa työpajojen kautta syntyneisiin projekteihin täältä. Menetelmänä kehittämisessä käytetään palvelumuotoilua, joka pohjautuu käyttäjien tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen. Palvelumuotoiluprojektien teknisenä tukena BLUEssa toimivat Haaga-Helia ammattikorkeakoulun lisäksi maailmanluokan osaajat, kuten VTT, Manchester Metropolitan University ja University of Breda.

Mukaan on ilmoittautunut jo monia alan osaajia, sillä vesistö- ja luontomatkailun edistäminen on myös Visit Tampereen keskeisiä päämääriä. Suomalaisessa matkailussa onkin ainutlaatuista potentiaalia ja se kasvaa vauhdilla. Kun yhdistämme eri alojen toimijoiden osaamisen, voimme tarjota matkailijalle juuri hänen unelmiensa loman, saada hänet viipymään pidempään ja ostamaan palvelut paikallisilta. Tervetuloa mukaan Tampereen co-creation workshopiin 6.3.2019 klo 9-16 Galleria Nottbeckiin. Lue lisää ja ilmoittaudu tästä!

Seuraava BLUE-project jalkautuu seuraavaksi Tampereelle