BLUE on hallituksen Sinisen biotalouden kärkihanke

BLUE-hankkeen tarkoituksena on tuottaa 6–12 vesistöjen parempaan matkailulliseen hyödyntämiseen tähtäävää uutta, avoimen datan, AR/VR-teknologioihin sekä toimialarajat ylittävään osaamiseen perustuvaa palvelukonseptia kolmella vesistöalueella. Tavoitteena on tehdä suomalaisesta matkailuelinkeinosta edelläkävijä AR/VR -sovellusten käyttöönotossa ja kehittämisessä.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoimassa BLUE-hankkeessa:

  • Kootaan yhteen kolmen matkailullisesti relevantin vesialueen (Helsingin seudun Urban Nature -saaristo, Järvi-Suomi ja Turun saaristo) matkailupalvelutarjonta + avoimen paikkatiedon tarjoajat + Augmented Reality (AR, lisätty todellisuus) palveluntarjoajat.
  • Kehitellään joukko vesistömatkailuyrityksille hyödyllisiä, avointa dataa hyödyntäviä AR-palveluita nopean protoilun menetelmillä yhdessä maailman huippuosaajien kanssa.
  • Kokeillaan oikeilla asiakkailla uusia palveluita. Tämä voi olla vaikkapa saaren historian muuttaminen eläväksi, tai veneilyreitin varren matkailupalveluiden esittelemistä virtuaalisesti keinoälyn avulla.

BLUE haluaa törmäyttää palveluntarjoajia (matkailuala, AR/VR ja open data), edesauttaa verkostoitumista ja luoda kohdealueille vireän digitaalisten matkailupalveluiden kehittäjäekosysteemin. Tavoitteena on tehdä suomalaisesta matkailuelinkeinosta edelläkävijä AR/VR-sovellusten käyttöönotossa ja kehittämisessä.

BLUE-hanketta rahoittavat Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) ja Haaga-Helia amk (HH) sekä mahdollisesti myöhemmät uudet rahoittajat. Lue lisää Sipilän hallituksen Sinisen biotalouden kärkihankkeista täältä.