AR-osaajat

Etsimme juuri sinua AR-osaaja!

Tule mukaan nyt kevään ja syksyn 2018 aikana mukaan BLUE-hankkeeseen.

BLUE-hanke antaa uusia eväitä matkailuliiketoimintaan.

Matkailuelinkeino, jossa lähtökohtaisesti käyttäjä on oman elinpiirinsä ulkopuolella ja jossa hänellä on erityisen paljon ympäristöönsä liittyviä tietotarpeita, on erityisen lupaava AR:n sovellusalue. Lisätyn todellisuuden käyttö matkailuissa tuottaakin monipuolista arvoa sekä yrityksille että matkailijoille niin ennen matkaa, matkan aikana, kuin sen jälkeenkin.

AR-alan osaajana tai yrittäjänä Sinulla on nyt mahdollisuus olla verkostoitumassa ja mukana tuottamassa jotain ennalta näkemätöntä yhdessä vesistömatkailuyrittäjien sekä avoimen datan osaajien kanssa.

Ota yhteyttä oman matkailualueesi BLUE:n yhteyshenkilöön:

BLUE:ssa jo mukana olevia lisätyn todellisuuden (AR) -osaajia:

The Box tutkii ja kehittää aisteihin vaikuttavan teknologian hyödyntämistä palvelumuotoilussa, yritysten markkinoinnissa ja tuotekehityksessä.

The Box -projekti on vuoden innovaationa Aromi-lehden PROgaalassa palkittu lisätyn todellisuuden innovaatiohanke, jota rahoittaa Tekes ja Haaga-Helia amk. The Boxissa aisteihin vaikutetaan mukautuvilla tilaratkaisuilla, visuaalisilla projektiopinnoilla, tuoksuilla, tilaan vievällä immersiivisellä äänimaailmalla sekä tuntoaistiin perustuvan haptisen palautteen mahdollistavilla rakenneratkaisuilla.

Virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) parhaita oppeja seuraten The Box luo täysin uudenlaisia sekoitetun todellisuuden (MRE) tiloja. Elämyssimulaattoreissa moniaististen asiakaskokemusten luomista tutkitaan monitieteisesti tulevaisuudentutkimuksen, markkinoinnin, tuotekehityksen, palvelumuotoilun sekä tekniikan näkökulmista.

 

Comments are closed